Socializarea copiilor care studiază acasă, întradevăr, este foarte diferită de a celor care merg la școală. Primii iși petrec ziua activ, și anume, ajută parinții în casă, îndeplinesc unele activități cotidiene, merg în excursii și în ospeție la prieteni, iși urmăresc interesele lor în mod independent, ajută persoane și fac voluntariat, frecventează cluburi și cursuri de sport, dans, teatru, artă, limbi străine, ș.a.m.d.

Copii educați acasă vin în contact cu societatea activ și direct. Clasa lor este lumea intregă și învățătorii lor sînt toate persoanele din jurul familiei. Și de aceea homeschooler-ii în general sînt capabili să comunice și cu adulții și cu copii, indiferent de virstă, sex, apartentență la clasa socială, naționalitate, limba vorbită, religie, ș.a. Sînt motivați să comunice liber pentru că nu sînt supuși niciodată unei evaluari și clasificări, în special, nu sunt judecați după reușita școlară și vîrstă. Desigur, acest proces este organizat și susținut de părinți, ținînd cont de parerea și interesele copilului, și desigur, asigurînd securitatea și sănătatea lui.

Sînt riscuri, care unii părinți preferă să și le asume, și să aleagă educația în familie, care permite copiilor să vină în contact cu societatea în contexte multiple și cu persoane apropiate familiei de toate vîrstele.

Conform dicționarului, cuvîntul „socializare” înseamnă:

Proces de integrare socială a unui individ într-o colectivitate. Adică, a dezvolta rapoarte interpersonale, adaptîndu-se la regulile vieții în societate activ.

Evident că homeschooler-ii sînt în avantaj, fiind liberi de constrîgerile de spațiu și timp, exeprimentînd pe “propria piele”, ce înseamnă a interacționa cu mediul extern. Competiții sportive, excursii instructive, lecții de artă, dans, muzică, vizite la muzeu, spectacole și teatru, voluntariat, chiar și o simplă ieșire la cumpărături, întîlniri cu prietenii, toate acestea oferă oportunități de creștere socială, culturală și civică în afara sistmului școlare tradițional.

În plus, noi părinții sîntem cei care ar trebui să transmită reguli și valori copiilor noștri. Problemele sociale pe care le traim in prezent sint cauzate inclusiv și de faptul că am delegat orbește această îndatorire la instituții, care cu siguranță nu pot să inlocuiască rolul părinților.

Prin homeschooling părinții iși reasumă această responsabiliate fundamentală pentru binele psihic și fizic al propriilor copii și, astefel pentru întreaga societate.

Версия на русском языке