Da, educația în familie în RM este legală! Instruirea in familie ai propriilor copii este un drept constituțional:

  • Articolul 35 „Dreptul la învăţătură”, alineatul (9) al Constituției Republicii Moldova spune: „Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinților.”

  • Legea învățămîntului (legea Nr. 547 din 21.07.1995) menționează în articolul 60 „Drepturile şi obligaţiile părinţilor”, în alineatul (1) „Părinţii sau tutorii au dreptul” , la litera d) următoarele: „să instruiască în familie copilul, asigurându-i posibilitatea de a obține studiile corespunzătoare unui anumit nivel de învățământ;”.

  • Codul familiei (cod nr. 1316 din 26.10.2000) menționează în articolul 60 alineatul (3) spune: „Instituţia de învăţămînt şi forma de instruire sînt alese de către părinţi, cu luarea în considerare a opiniei copilului.”

În concluzie, să faci homeschooling în Republica Moldova este legal cu condiția de a înscrie propriul copil în una din numeroasele școli private online din Europa, SUA, sau Rusia.

Pentru mai multe informații vedeți pagina Legislație.